من‌درآوردي‌جات

اون زماني که من شروع به روزه گرفتن کردم و تا مدتها بعدش، يک مبدا زماني در شبانه روز وجود داشت به اسم اذان صبح. توي ماه رمضون وقتي اذان صبح مي‌شد نبايد چيزي مي‌خوردي. اين مبدا در تمام سال هم وجود داره به اين صورت که بعد از اذان صبح، بايد نماز صبح خوند.… ادامه خواندن من‌درآوردي‌جات

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در من و لندن