سيزده رجب

نمي دونم چرا تولد امام علي به جاي شادي، غمگينم كرده. شايد براي اينكه بيشتر نبودنش رو به ياد آدم مياره. البته خوشحالم اگر علي رو نديدم، انسان علي وار ديدم، و دنبال علي نما هم راه نيفتادم. خدا رو شكر. دنبال چيزي براي شنيدن به اين مناسبت مي گشتم كه توي يوتوب سخنراني سيزده… ادامه خواندن سيزده رجب

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در من و لندن