۲۵ نوامبر

قرار بود من برم هاسپیس ولی فعلا که هنوز میسر نشده! حالا ما هی سیستم اداری ایران رو مسخره می‌کنیم…اینجا هم همینه، یه هفته قیف بود قیر نبود یه هفته قیر بود قیف نبود خلاصه فعلا که هنوز کار من شروع نشده. امسال برنامه نداشتم در مورد روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، ۲۵… ادامه خواندن ۲۵ نوامبر