شب قدر

شب قدر یاد اینجا میفتم! اگر چه این شب قدر حرفی برای زدن ندارم! اما همین حرف نداشته بمونه اینجا 🙂 التماس دعا از همه دوستهای خوبی که به اینجا سر می‌زنن.