تنها عیب پدر و مادر بودن

خیلی جالبه که به یه چیزی فکر کنی و بقیه بهتر از خودت بیانش کنند. خیلی وقت پیش دقیقا یادم نیست توی سخنرانی کی بودیم که در مورد مرگ حرف میژد، و چیزی در این زمینه گفت که اینکه آدم بتونه راحت بمیره مهمه و ارزش داره.اون موقع این به ذهنم رسید که وقتی مادر… ادامه خواندن تنها عیب پدر و مادر بودن