کپی پیست

دوست داشتم این مطلب از کانال صدیق قطبی رو برای خودم اینجا نگه دارم: درد یا اعتقاد؟ در یک تقسیم‌ کلان و من‌درآوردی، آدم‌ها دو گروهند: کسانی که درد خدا دارند و کسانی که درد خدا ندارند. کسانی که درد خدا ندارند خودشان سه دسته‌اند: خداباور، خداناباور و ندانم‌انگار. و هر کدام‌شان هم طیف‌های متعدد… ادامه خواندن کپی پیست

درهم برهم

این رشته توییت واقعا خوندنی بود. به خصوص این دو تا: سهم من از زندگی همین بود. کوتاه بود. ولی خوش گذشت. تسلیم میشم و بعد یهو آروم آروم میشم. دیگه دست و پا نمی زنم. میرم زیر آب. آبی پررنگ بی نظیر زیر آب. همه چشمهام را پر می کنه. چه زیبایی بی نظیریه.… ادامه خواندن درهم برهم