شب قدر

برای شب‌های قدر در سی و چندسالگی هشداری بهتر از چیزی که امسال دریافت کردم نمیشه تصور کرد. نزدیک بود من هم به جمع کثیری از افراد درگیر با بیماری بپیوندم که فعلا کنسل شد. ولی خوب اون روز برای بیشتر ما پیش رو هست و مانور آمادگیش بد نیست. خیلی کلاسیک و خلاصه‌اش همینه… ادامه خواندن شب قدر